Mijares: Di sản của một vụ kiện quan trọng tiếp tục tồn tại sau bẩy mươi năm.

Vào năm 1943,  Gonzalo và Felicitas Mendez đã làm điều mà nhiều gia đình ở Quận Cam vẫn làm hàng năm — họ tìm cách ghi danh các con mình vào trường trong khu vực họ cư trú.

An image of Orange County Superintendent Al MijaresThế nhưng trường Đường Thứ 17 ở Westminster đã từ chối và chỉ họ sang một trường khác kém hơn dành cho các học sinh gốc Mễ.  Da trắng học một trường, gia đình được cho hay; những ai có nước da tối hơn và có tên họ Mễ phải đi sang trường khác.

Gonzalo và Felicitas Mendez đã không chấp nhận tiền đề này.  Họ hợp sức với bốn gia đình khác ở Quận Cam và mang ra toà án kiện nhân danh 5000 học sinh nam và nữ bị chuyển một cách oan uổng sang các trường tách biệt dựa trên chủng tộc và mầu da trong thập niên 40.  Sau thắng lợi đột phá tại Toà Án Liên Bang Mỹ vào năm 1946, vụ kiện được chuyển lên toà phúc thẩm Vùng 9 của Toà Án Liên Bang Mỹ, nơi đã giữ nguyên phán quyết vào ngày 14 tháng Tư, 1947.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm thứ 70 quyết định của Mendez et al v. Westminster, một sự kiện có tầm ảnh hưởng to tát không chỉ Quận Cam mà cả đất nước của chúng ta.  Thật vậy, phán quyết này đã đặt nền móng cho quyết định trong vụ kiện cực quan trọng Brown v. Board of Education, khi Tối Cao Pháp Viện Liên Bang phán quyết lần sau cùng rằng tất cả các trường còn áp dụng chính sách tách biệt dựa trên mầu da và chủng tộc là vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Gonzalo and Felicitas Mendez
Gonzalo and Felicitas Mendez

Vụ kiện Mendez xứng đáng nêu danh vì các lý do vượt qua sự đơn thuần nhắc nhở đến những bất công trong quá khứ.  Vụ kiện này phải được ăn mừng như một sự khẳng định các giá trị của chúng tôi, bao gồm cam kết của chúng tôi về việc cung cấp một hệ thống công lập phổ cập an toàn, công bằng và những nhà giáo với chất lượng cao.  Nó cũng nhắc nhở chúng tôi về vai trò của mình là bảo vệ những học sinh có những nhu cầu cấp thiết nhất, bao gồm những em dễ bị tổn thương nhất vì những cơn gió chính trị đổi chiều và các quyết định chính sách thiếu cân nhắc.

Bẩy mươi năm sau khi thắng vụ kiện mang dấu ấn mốc, Gonzalo và Felicitas Mendes đã không còn với chúng ta, nhưng Sylvia Mendez, lên 9 tuổi vào thời điểm bà và các anh em Geronimo và Gonzalo bị từ chối vào trường, tiếp tục nói về lập trường phi thường của gia đình mình.  Và tại Quận Cam, di sản của gia dình Mendez ở khắp mọi nơi.

Các trường của chúng tôi — tổng cộng hơn 600 — là môi trường học tập đa dạng, thúc đẩy sự bao dung và hoà nhập với sự hướng dẫn nghiêm ngặt hướng tới đại học và sẵn sàng cho nghề nghiệp.  Các giáo viên, quản trị viên và nhân viên tại những nơi này đón chào nửa triệu học sinh với đủ các lý lịch khác nhau hàng ngày, và Sở Giáo Dục Quận Cam hỗ trợ công việc của họ.

Câu chuyện Mendez et al v. Westminster là bằng chứng cho thấy hiện trạng không phải là con đường tiền định, và lòng can đảm và sự kiên trì đối mặt với thành kiến cố hữu có thể đưa đến sự thay đổi tốt đẹp.  Quan trọng hơn nữa, 500 ngàn em học sinh đến trường hàng ngày — có những em đã vượt qua nhiều thách thức khó khăn để làm điều này — nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm của mình là lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhân danh toàn bộ học sinh tại Quận Cam.